ENG | AFR

Ondersteuning navraag

Jou navraag is vir ons belangrik en sal prioriteit aandag geniet. Ons konsultante is gereed om jou ​navrae ​binne 15-20 minute te antwoord tussen​ 07h00 en 23h00. ​Indien jy n navraagstrokie tussen 23h00 en 07h00 voltooi, onderneem ​ons ​om jou navraag voor ​07h00 te antwoord​. ​